Lawyer

Dušan D. Bratić

 

Srpski || Руский

HomeAbout usOur clientsQuotes of famous juristsUseful documentsTextsContact
 
 

Assured of proffesinal

responsibility in:

Tel. +381 11 32 22 355

Mob. +381 63 8 402 410

E-mail: adv.bratic@gmail.com

Skype: dusanadvrus

St. Skadarska no.10

Belgrade

 


„ Још једна оваква победа независности судства и сви смо поражени“

Националнa стратегијa реформе правосуђа предвиђа искључење Народне скупштине из поступка избора председника судова, судија које се бирају први пут, као и чланова Високог савета судства. Високи савет судства  убудуће би бирале саме судије на тајним изборима по судовима. То се правда уставним начелом поделе власти на законодавну, извршну и судску и потпунијом независношћу судске власти. Чују се на јавним расправама опаске да „ посланици немају ту шта да одлучују “.
Таква тежња реформатора изазива несношљиву правну нелагоду и њена реализација би правни поредак и достигнути ниво грађанске демократије одвела у регрес.
Наиме, стварању такве апсолутне судске самоуправе, противе се разлози уставно - правни, теоријско-правни, и фактичко стање српског судства.
Најпре, Уставом Републике Србије је одређено да сувереност потиче од грађана који је врше референдумом,  народном иницијативом и преко слободно изабраних представника, а да уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску. Даље, Устав одређује да се однос три гране власти заснива на равнотежи и међусобној контроли и да је судска власт независна. Такође, Устав одређује и да се судске одлукe ... даље

Саопштење за јавност.doc

ПОЛИТИКА online: http://www.politika.rs/

________________________________________________________________________________________

 

Адвокатура је служба

Зашто творци Нацрта закона адвокатуру своде на разину делатности
Великан немачке правне доктрине Рудолф Јеринг у свом славном делу "Борба за право" беседи: "Судска неправда – то је смртни грех права. Чувар и стражар закона тада се измеће у његовог убицу – то је лекар који трује болесника, тутор који дави малолетника".
Адвокатура је та служба правосуђа у ширем смислу која је устава дерегулацијама и аномијама у вршењу правде и чија je природна мисија остварење заповести права још из древних нам времена Улпианусовог опуса: свакоме дати оно што му припада (suum quique tribuere). Зато је адвокатура у свим развијеним демократијама, и у свом материјалном извору и у својој примени, подигнута на пиједестал уставне категорије, и то као јавна служба која у складу са законом обезбеђује остварење поменутог универзалног људског и грађанског права ... даље

 

 

 

Адвокатура је служба .doc

ПОЛИТИКА online: http://www.politika.rs/

 


________________________________________________________________________________________

Пет година од јуначке погибије генерала Љубише Величковића

Сећање на хероја авијације

Ових дана, навршава се пет година од херојске погибије генерала РВ и ПВО Војске Југославије пилота Љубише Величковића.
О самом чину погибије и уопште о овом часном и честитом човеку, његовом пожртвовању и врхунском патриотизму и изузетно високом борбеном моралу којим је давао пример и подстрек потчињенима наша јавност врло мало зна.
А требало би да је обрнуто. Да лик и дело генерала Величковића буду узор поколењима, јер "Духови заборављених војсковођа, прете пропашћу потомака".
Генерал Величковић је у време полицијске офанзиве, против шиптарских терористичких банди на Косову и Метохији, један дан у пратњи команданта 53. граничног батаљона слетео хеликоптером на караулу Морина. Тражио је да са војницима иде у заседу шиптарским терористима. Војници збуњени, јер нигде у свету официри таквог ранга се не излажу непосредној опасности. Генерал Величковић је целу ноћ провео са борцима, беспоговорно извештавајући команде вође заседе, старијег водника ... даље

Сећање на хероја авијације.doc

ГЛАС ЈАВНОСТИ online: http://arhiva.glas-javnosti.rs/

 


________________________________________________________________________________________

Правни карактер репресалија

Поводом напада на Амбасаду САД у Београду, у медијима се води невиђена харанга против младића који су тај акт предузели, а сам чин се назива варварским. Ради правилног поимања карактера и природе тог догађаја, ваљало би подсетити на следеће: у последњих 20 година јавља се један нови облик рата који се не води на бојном пољу. Ради се о рату који НАТО на челу са САД води у различитим деловима света, путем уцена, претњи, обмана и колективним кажњавањем народа путем "санкција". Тако је деведесетих година прошлог века отпочео комбиновани рат против Југославије. Наставио се оружаном агресијом на СРЈ 1999. године у којој је убијено преко 2.000 цивила, 1.004 борца, и нанета материјална штета процењена на износ од преко 100 милијарди долара, те посејано на стотине неексплодираних убојних средстава од којих се нека и данас налазе у средишту насељених места (пример кинеске амбасаде и касарне у Обреновцу - ГБУ бомбе по 1.000 кг). Једна од фаза таквог комбинованог рата је и сецесија Косова и Метохије ... даље

Правни карактер репресалија.doc

ГЛАС ЈАВНОСТИ online: http://www.glas-javnosti.rs/

________________________________________________________________________________________

Саопштење за јавност

Поводом такозване реформе правосуђа и начина поступања Високог савета судства, и пре полетања Минервине сове,  јер већ смо довољно видели,  Српско адвокатско друштво је слободно, а сматрамо и дужно, оценити:
___1.Уместо ренесансе правног система добили смо његову агонију. Добили смо једну маскараду система правне заштите која је грађанима и правним лицима сада теже доступнија, а по квалитету уназађенија, до те мере да у својим виталним тачкама систем судске заштите права  више скоро и не функционише.
___2. Тај неславни подухват реформе правнички свет Србије је грдно обрукао, бројне судије силно застрашио, а поверење грађана и страних инвеститора у независност и самосталност судија скоро потпуно урушио.
___3. Правда је основ владавине и мајка Права, па,  увођењем у правни поредак тзв. сета нових правосудних закона, особито малоправничког Законика о кривичном поступку који негира начело материјалне истине и окривљенима ускраћује право да сами и слободно бирају браниоца, а адвокатима ускраћује егзистенцију, Србија  клизи ка земљи владавине неправа и судске неправде, а судска неправда је смртни грех Права.
___4. Начин устројства и поступања Високог савета судства, као врховног органа заштите независности и самосталности судова и судија претворио га је у његову супротност, што у држави заснованој на владавини права, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима, изазива несношљиву правну нелагоду ... даље

Саопштење за јавност.doc

________________________________________________________________________________________

Jавна овлашћења – право и одговорност

Увод - Држава је дужна да се стара о заједничким потребама грађана, „а када је она нешто дужна, онда је то истовремено и њено право“ ( Леон Диги). Зато јавна овлашћења оригинерно поседује држава.У ширем смислу на пољу смо јавне власти која као и већина правних установа своје корене вуче још из римског права.
По римској  теорији о јавној власти народ је њен носилац, „ али је може пренети на једног човека; он јe преноси на владаоца путем lex regia“. „Тако цар сједињује у себи све власти које је република била поделила међу разне органе“. Француска пост револуционарна доктрина дефинисала  је основ  јавног права декларишући да „ Народ је личност, носилац субјективног права на јавну власт, права заповедања или суверености. Држава је организован народ: она је по томе носилац суверености, а јавно право ( код Немаца Staatsrecht ) је државно право, то ће рећи скуп правила која се примењују на ту суверену личност, која одређује њену унутрашњу организацију и уређује њене односе са другим личностима: са потчињеним личностима“. Јавна власт према овој доктрини почива на суверености.Сувереност се овде јавља  као  право на вршење јавне власти ... даље

Jавна овлашћења – право и одговорност.doc

 

 
Copyright © 2011 Laws Office Dušan D. Bratić ® All Rights Reserved